HomeBiznesCzym jest silver marketing?

Czym jest silver marketing?

Czym jest silver marketing?

Czym jest silver marketing?

Firmy inwestują we wszelakie odsłony marketingu sensorycznego. Wykorzystują dźwięki, zapachy, dotyk i przekaz wizualny. Istnieją jednak inne przejawy marketingu skupiające się nie wokół zmysłów, a swojej grupy docelowej. Czym jest silver marketing i z jakimi trudnościami się mierzy?

Czym jest silver marketing?

Silver marketing skierowany jest do osób starszych. Jego nazwa ma kojarzyć się z siwizną włosów (silver – ang. srebrny), choć to oczywiście tylko umowna cecha seniorów. Wszelkie zabiegi, jakich podejmowanie ten rodzaj marketingu zakłada, muszą mieć na uwadze potrzeby i upodobania osób co najmniej 60+. Dlaczego powstał i czemu zyskuje na popularności? Przede wszystkim ze względu na szybkie starzenie się społeczeństw na świecie. Seniorzy stanowią coraz większy procent ludności, a więc także ogromną grupę nabywczą. Rynek dostosowuje się więc do obecnej sytuacji i coraz częściej kieruje swoją uwagę na seniorów.

Przez lata (a nawet wieki) osoby starsze były pomijane, bagatelizowane i spychane na margines. Obecnie dąży się jednak do eliminacji jakichkolwiek przejawów nierówności i dyskryminacji. Wydłuża się średnia wieku oraz zwiększa sprawność seniorów, którzy pozostają aktywni do późnej starości. Stąd rozszerzająca się oferta rynku do nich skierowana, a co za tym idzie, również zintensyfikowane działania marketingowe. Silver marketing to kierunek przyszłościowy, z perspektywą ciągłego wzrostu. W przyszłości (ze względu na postęp medycyny i niski przyrost naturalny) jego grupa docelowa będzie się wciąż zwiększać.

Napotykane przeszkody

Ograniczone media

Jakie trudności stoją na drodze silver marketingu? Przede wszystkim ograniczona ilość kanałów komunikacji. Osoby starsze nie miały od dzieciństwa styczności z najnowszymi technologiami, zatem w mniejszym procencie posługują się na co dzień smartfonami i tabletami. Nie jest to oczywiście regułą, jednak główne media, jakie mogą  wykorzystać marketingowcy to telewizja, radio i prasa. Trudno zatem o innowacyjne metody i nową jakość przekazu. Silver marketing musi zatem wciąż rozwijać kreatywność, by nowymi pomysłami wyróżniać oferowane produkty. Wyjątkowa treść musi zrekompensować brak innowacji w formach tworzonych reklam.

Takt i empatia

Kolejną trudnością w dobieraniu treści skierowanych do seniorów jest odpowiedni dobór języka. Należy być wyjątkowo wrażliwym i zachować sporą dozę empatii, szczególnie jeśli reklamowane produkty mają związek z chorobami, niepełnosprawnością lub poprawą komfortu życia pomimo tych utrapień. Łatwo kogoś urazić lub odnieść się do odbiorców jak do osób, które starość całkowicie definiuje. Ponieważ coraz rzadziej bywa to regułą.

Szybkie zmiany

Kolejnym wyzwaniem dla silver marketingu jest właśnie to, w jaki sposób grupa docelowa ewoluuje. Do lamusa odchodzi wizerunek staruszki robiącej na drutach ubrania dla wnuków lub dziadka przesiadującego w oknie lub przed telewizorem. Teraz osoby 60+ mogą przeżywać drugą młodość, cieszyć się dobrym zdrowiem, definiować na nowo swoje zainteresowania i cele. Realizują się zawodowo, rozwijają pasje i aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Cieszą się też coraz lepszym zdrowiem i z pewnością nie dają się zamykać w domach. Marketingowcy muszą wziąć pod uwagę tą grupę przebojowych i świetnie funkcjonujących seniorów. Konieczne jest zatem dopasowanie się do dwóch grup osób po sześćdziesiątce: aktywnych i sprawnych oraz tych o nieco słabszym zdrowiu i realizujących „tradycyjny” wizerunek seniora.

Czym jest silver marketing – jak może się wyróżniać?

Silver marketing powinien brać pod uwagę różnice pomiędzy pokoleniami. Choć obecnie seniorzy znacznie mniej różnią się od młodszych pokoleń niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, jednak nadal rozbieżność jest spora. W odróżnieniu od np. pokolenia Z są bardziej oddani etosowi pracy, mniej niż Millenialsi skłonni do eksplorowania internetu czy najnowszych technologii. Mają własne poczucie humoru, upodobania, inaczej reagują na obrazy, dźwięki a nawet szatę graficzną przekazywanych treści. Preferują inne formy dostawy produktów i o wiele bardziej cenią sobie bezpośredni kontakt ze sprzedawcą. Trudniej przekonać ich do zmiany przyzwyczajeń, jednak biorąc pod uwagę wielkość potencjalnego rynku sprzedaży, zawsze warto próbować.

Czym jest silver marketing? – Silver Tsunami

Mówi się powszechnie o tym, iż czeka nas w najbliższych latach srebrne tsunami. Co to oznacza? To zapowiadany szybki przyrost starszej części społeczeństwa.

Jak podaje GUS: Na koniec 2020 r. liczba osób w wieku 60 lat i więcej wyniosła 9,8 mln i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 1,0%. Odsetek osób starszych w populacji Polski osiągnął poziom 25,6%. Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce w roku 2030 ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 r. wyniesie 13,7 mln. Osoby te będą stanowiły około 40% ogółu ludności Polski.

Oznacza to, iż żyjemy w czasach znacznych przemian społecznych i ekonomicznych. Rynek, a za nim oczywiście marketing, będzie musiał szybko się przystosować do nowej rzeczywistości. Skoro już za chwilę to właśnie seniorzy będą dyktować warunki wśród grupy konsumenckiej, to dlaczego na ich potrzeby nie może odpowiadać specjalny rodzaj marketingu? Wszakże już teraz wiemy, że silver to nowe sexy.

Źródło: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/6002/2/3/1/sytuacja_osob_starszych_w_polsce_w_2020_r.pdf

pl_PLPolish