HomeLifestyleDziaders i boomer – kto to?

Dziaders i boomer – kto to?

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dorosłych

Dziaders i boomer – kto to?

Bez względu na czas i miejsce, różnice pokoleniowe istniały zawsze i często wywoływały konflikty. Obecnie nie jest inaczej, jednak antagonizmy tak się nasilają, że nawet słownik musi za nimi nadążyć. Co oznaczają sławne ostatnio słowa dziaders i boomer? Kto to jest i dlaczego zyskuje dzisiaj tak negatywne określenie?

Dziaders i Boomer – kto to? Nowe pozycje w słowniku

Szybkie tempo rozwoju technologii obróciło cały ludzki świat w ciągu nieco ponad wieku. Właściwie każda dekada owocuje w ogromną ilość odkryć i usprawnień w funkcjonowaniu ludzkości. Dzięki temu kilka zaledwie lat może dzielić przepaść. Nie tylko technologiczna, ale także mentalna. Prawdopodobnie dlatego różnice pomiędzy kolejnymi pokoleniami stają się teraz tak jaskrawe. Człowiek wraz z wiekem traci zdolność do szybkiej nauki i przystosowania, a zaczyna bardziej hołdować przyzwyczajeniom. W związku z tym może w kilka lat stracić kontakt z najnowszymi trendami oraz umiejętność posługiwania się nowinkami technicznymi.

Nowe słowa – nowe technologie

Tu właśnie wkraczają młode pokolenia, dla których to co nowe chwilowo nie stanowi żadnego wyzwania. Urodziły się otoczone jakimś rodzajem technologii i póki co nadążają za trendami. Ta zdolność stała się niebezpiecznie ważnym warunkiem udzielania posłuchu, przyznawania szacunku. Wydaje się, że przestały obowiązywać jakiekolwiek uniwersalne wartości i umiejętności, które pogłębia się wraz z wiekiem i doświadczeniem. Młode pokolenia nie spoglądają już na starszych z podziwem, ponieważ tamci niczym nie imponują, nie są w niczym lepsi.

To oczywiście subiektywny osąd młodego pokolenia w jego religijnym niemal zapatrzeniu w technologię. Choć nie podzielają go wszyscy przedstawiciele młodzieży, bardzo dobitnie powstające antagonizmy odzwierciedla również język. Do ogólnego użycia wchodzą nowe słowa, takie jak boomer, dziaders, które mają za zadanie wydzielić pewną część społeczeństwa jako opozycję dla młodych, zaradnych i nowoczesnych.

Dziaders i Boomer – kto to? Znaczenie słowa boomer

Co to jest boomer? Nazwa wzięła się od pokolenia osób urodzonych po II wojnie światowej, do połowy lat 60. Jako że był to okres wyżu demograficznego, tą grupę osób nazwano baby boomers (boom, nagły wzrost urodzeń). Osoby te w bardzo dużym uogólnieniu charakteryzowały aspiracje pod postacią stabilnego zatrudnienia i szybkiego zakładania rodziny. Wejście telefonów komórkowych i komputerów osobistych miało miejsce, gdy byli już najczęściej po 40 roku życia. Nie postrzegają zatem technologii jako naturalnego elementu ich rzeczywistości i mniej chętnie uczą się korzystania z niej. Obecnie słowo boomer nie ogranicza się do konkretnych dat urodzenia. Młodzież używa go również w stosunku do członków pokolenia X i właściwie do wszystkich starszych od siebie osób, jeśli tylko różni ich światopogląd.

Dziaders i Boomer – kto to? Znaczenie słowa dziaders

Dziaders to już nie zapożyczenie z języka angielskiego, tylko neologizm. Słowo „dziadek” lub „dziad” uzyskało typową dla angielszczyzny końcówkę -er jasno nawiązującą do popularnego już wcześniej boomera. Powstały w ten sposób zlepek oznacza osobę, która z racji wieku nie orientuje się w realiach, prezentuje przestarzałe przekonania i hołduje mało już popularnym wartościom. Najczęściej używane jest w przypadkach, gdy osoby starsze próbują narzucać młodzieży jakieś zachowanie oraz gdy domagają się posłuchu z racji ich wieku.

Konflikt międzypokoleniowy wpływa na język

Młodzież uznaje obecnie zupełnie inne autorytety, inne wartości im imponują i nie wierzą ślepo w mądrość przychodzącą z wiekiem. Dzięki błyskawicznemu dostępowi do dowolnych informacji i ciągłemu podnoszeniu się jakości życia, młodzi ludzie coraz bardziej radykalnie różnią się od starszych pokoleń. Inne jest już podejście do ról społecznych, życiowych „kroków milowych”, tego co uważane jest za osiągnięcie lub cel. Praca przestała być priorytetem, rodzinę zakłada się coraz później. Wyzwolenie z konwenansów i tradycyjnego stylu życia jest coraz wyraźniej widoczne.

Prawdopodobnie to właśnie spowodowało tak duże antagonizmy pomiędzy pokoleniami, które tak się nasiliły, że aż wymagały zmian w słowniku. Młodzież używa coraz dosadniejszych słów, by zdystansować się od przestarzałych poglądów i usilnie broni się przed wpływem „dziadersów” i „boomerów”. Stąd właśnie tak silnie negatywnie nacechowane słownictwo.

Słownik mówi nam, co robić

Jak wiadomo, słownik zawsze idzie krok w krok z przemianami społecznymi i odzwierciedla trendy, nastroje i stosunki pomiędzy poszczególnymi grupami. Nowe słowa dają nam obecnie do zrozumienia, iż najmłodsze pokolenia silnie oddzielają się od wszystkich innych generacji, odmawiając przyjęcia tych samych wartości. To pozwala wysnuć wniosek, że żadna życiowa mądrość nie jest już uniwersalna i okazuje się tym bardziej bezużyteczna, im częściej próbuje się ją komuś siłą narzucić. Popularne hasło ok, boomer oznacza mniej więcej „Mów sobie co chcesz, i tak nie słucham, i tak zrobię jak uważam” i stanowi właśnie odpowiedź na nieproszone rady i nakazy. Może zatem nowe słownictwo daje nam dzisiaj do zrozumienia, by stawiać na skuteczniejszy dialog i partnerskie relacje pomiędzy różnymi grupami wiekowymi?

pl_PLPolish