HomeBiuroKradzież tożsamości a nowy dowód

Kradzież tożsamości a nowy dowód

Kradzież tożsamości a nowy dowód

Kradzież tożsamości a nowy dowód

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje rozporządzenie dotyczące procedury wymiany dokumentu tożsamości dla ofiar złodziei danych. Kradzież tożsamości powodem wniosku o nowy dowód.

Kradzież tożsamości a nowy dowód – Wnioskowanie o dowód osobisty

MSWiA 30 października 2019 roku wydało projekt ustawy rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. Projekt ten zakłada zmiany w formularzach wnioskowania o dowód osobisty wynikające z ustawy o dowodach osobistych z 2018 roku. Dodatkowo, wpływ na zaprojektowane modyfikacje ma oczekująca na zatwierdzenie przez prezydenta ustawa dotycząca informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Kradzież tożsamości a nowy dowód – Zgoda na zapis danych kontaktowych

Dzięki ustawie o dowodach osobistych państwowe instytucje działające w ramach struktur gminy mają prawo zapisać w rejestrze kontaktów dane teleadresowe osób, które na to wyraziły zgodę. Projekt MSWiA zakłada, iż formularzu wniosku będzie można zaznaczyć specjalną zgodę na przekazanie danych kontaktowych. Ma to w założeniu znacznie poprawić szybkość wypełniania i przejrzystość dokumentu.

Kradzież tożsamości

Co więcej, wspomniana ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne wprowadza nową przyczynę wnioskowania o wymianę dowodu. Dodatkową przyczyną jest kradzież tożsamości. Projekt przewiduje także pojawienie się odpowiedniego pola w formularzu wniosku o nowy dokument. Wnioskujący będzie miał możliwość podania kradzieży tożsamości jako przyczyny wymiany dowodu.

Nowe możliwości dla ofiar kradzieży tożsamości

Projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje również wprowadzenie specjalnych reguł postępowania dla ofiar kradzieży tożsamości. Przewiduje także wdrożenie odpowiedniego formularza dla zgłoszeń przypadków nieuprawnionego użycia danych osobowych.

Pełna treść projektu. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//513/12326802/12638538/12638539/dokument425433.pdf

pl_PLPolish