HomeBiznesRolnictwo regeneratywne

Rolnictwo regeneratywne

Rolnictwo regeneratywne

Rolnictwo regeneratywne

Co to jest rolnictwo regeneratywne? Dlaczego ma tak wielkie znaczenie w obecnej sytuacji gospodarczej i klimatycznej? W jaki sposób  należy prowadzić biznes w branży agro, by pozostać w zgodzie z rolnictwem regeneratywnym?

Co to jest rolnictwo regenteratywne?

Nazywane bywa także rolnictwem regeneracyjnym. To taki rodzaj prowadzenia produkcji rolnej, który umożliwia agroekosystemom naturalne samoodnawianie. Strategia zakłada zarówno ochronę samych gruntów ornych i powierzchni, na których prowadzi się działalność rolniczą, ale także wszystkich otaczających je obszarów. Rolnictwo regeneratywne dąży do jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne oraz do generowania jak najmniejszej ilości zanieczyszczeń. Termin obejmuje cały szereg działań, wraz z praktykami zrównoważonego rozwoju, niskiego śladu węglowego oraz rolnictwa precyzyjnego.

Jakie działania zakłada?

Najważniejsze założenia rolnictwa regeneratywnego obejmują między innymi następujące pozycje:

– zachowanie odpowiedniej retencji wody,

– utrzymywanie dużej różnorodności upraw i innych roślin,

– eliminowanie obszarów z odkrytą glebą,

– wzbogacenie składu roślinnego pastwisk,

– stosowanie naturalnych nawozów,

– unikanie nadmiernego stosowania orki,

– projektowanie permakulturowe.

Rolnictwo regeneratywne – cele działań

Szczegółowe cele stanowiące motywację dla przedstawionych powyżej działań, to:

– mniejsze zanieczyszczenie gleb, wody i powietrza,

– zdrowsza żywność,

– eliminacja sztucznych dodatków do żywności,

– zahamowanie wyjaławiania gleb,

– większa odporność i bioróżnorodność ekosystemów,

– większa żyzność,

– tańsza uprawa, wymagająca mniejszych nakładów.

Geneza powstania rolnictwa regeneratywnego

Stosowane powszechnie metody rolnictwa i hodowli zwierząt powodują szybkie wyjaławianie się gleby oraz wysoką emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Nadmierne stosowanie orki odsłania wielkie połacie gleby wraz z zalegającym w niej CO2. Z jednej strony brak tego związku może znacznie zubożyć powierzchnię uprawną, z drugiej jego nadmiar w powietrzu szkodzi środowisku. Obniżenie emisji dwutlenku węgla to już absolutna konieczność, biorąc pod uwagę zagrożenia, przed którymi staje obecnie nasza planeta. Rolnictwo odpowiada za znaczną część uwolnionego dwutlenku węgla, około jedna trzecia przypadków degradacji gleb odbywa się właśnie w produkcji rolniczej. Okazuje się jednak, że wiele można zmienić, stosując odpowiednie metody. Płodozmian, projektowanie grup roślin uprawianych razem, przemieszczanie zwierząt hodowlanych pomiędzy różnymi terenami wypasu, wzbogacanie pastwisk o dodatkowe zioła i rośliny pastewne, produkowanie zielonego nawozu. To tylko kilka pomysłów na działania, które w znaczny sposób ograniczają ubożenie gleb.

Czy rolnictwo regeneratywne obniży zyski?

Wielu rolników wzbrania się przed kolejną rewolucją w produkcji. Boją się zwiększenia nakładów pieniężnych przy możliwym obniżeniu zysków. Ich wahanie jest zrozumiałe, jednak wciąż warto rozważyć zalety tej metody. Chociaż wdrożenie założeń rolnictwa regeneratywnego może początkowo wydawać się trudne, z biegiem czasu przynosi coraz więcej korzyści. Wzbogacenie składu gleb, zachowanie dużej różnorodności pierwiastków oraz zatrzymanie w niej dwutlenku węgla przyczynia się do lepszych plonów. Mniejsze zużycie nawozów sztucznych to niższe wydatki (nawóz organiczny rolnicy są w stanie sami produkować). Dzięki szybszej regeneracji gleby dobrze rosną nie tylko rośliny uprawne, ale także trawy na pastwiskach. Wówczas bardziej wydajna staje się także hodowla. Rolnik działa w zgodzie z przyrodą, produkuje bardziej ekologiczne i mniej naszpikowane „chemią” produkty. Dzięki temu poprawia także wizerunek własnej marki i zyskuje wiernych klientów.

pl_PLPolish