HomeEkologia i zdrowieJak wdrożyć traceability w gospodarstwie rolnym?

Jak wdrożyć traceability w gospodarstwie rolnym?

Jak wdrożyć traceability w gospodarstwie rolnym?

Jak wdrożyć traceability w gospodarstwie rolnym?

Organizacja do spraw żywności i rolnictwa FAO wydała przewodnik mający na celu dodatkową edukację rolników w kwestii traceability. Dokument odpowiada między innymi na pytania: Jak wdrożyć traceability w gospodarstwie rolnym? Jak śledzić pola i uprawy? Jakie dane są potrzebne do dobrej identyfikowalności?

Jak wdrożyć traceability w gospodarstwie rolnym?

W pierwszej kolejności wskazórwki FAO odnoszą się do produkcji samej żywności, bez uwzględnienia procesów pakowania. Temat ten podjęty jest w kolejnych sekcjach poradnika. Warto jednak zapoznać się ze wszystkimi punktami, gdyż spora liczba polskich przedsiębiorców z branży agro zapewnia zarówno dostawy produktów jak i ich pakowanie.

Jak identyfikować gospodarstwo?

Rolnicy muszą posiadać identyfikator podmiotu dla oznaczenia uprawianych pól oraz posiadanego biznesu. To samo oznaczenie może posłużyć w celu wdrożenia identyfikowalności. Formalnie nadawane jest ono przez Ministra Rolnictwa lub inny uprawniony urząd zajmujący się krajowym rejestrem rolników. W Polsce odpowiedzialna jest za to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jakie informacje o gospodarstwie są jeszcze potrzebne?

Zaleca się, by rolnicy oznaczali w celach identyfikowalności wszystkie działki wchodzące w skład gospodarstwa oraz, jeśli to możliwe, wszystkie uprawy na poszczególnych działkach. Tak więc to powinno umożliwić śledzenie wszelkich działań na poszczególnych roślinach i lokalizacjach.

Jeżeli wszystkie uprawy danego przedsiębiorcy zmieszane są na  jednej działce (a więc niemożliwe do rozróżnienia), wówczas zakłada się, że wszelkie działania i zabiegi zastosowano na wszystkich uprawach. Konsekwentnie, jeśli nie można rozróżnić działek na danym polu, zabiegi zastosowane na jego części będą rozumiane jako zaaplikowane na całości upraw.

Jak wdrożyć traceability w gospodarstwie rolnym? – jak wyłapać wsad produkcyjny?

Aby zapewnić traceability w swoim gospodarstwie, przedsiębiorcy muszą prowadzić rejestr najważniejszych danych o wytwarzaniu danego produktu (na przykład wsad danych z produkcji rolnej, włącznie z datami zapisów).

Jakie informacje należy wprowadzić i zachować w momencie zakupu lub odbioru?

Za każdym razem gdy rolnik kupuje lun otrzymuje produkt, który można by uznać za rodzaj uprawy , musi zachować kopię dowodu zakupu wystawionego przez dostawcę. Dokument ten powinien zawierać minimum informacji podanych poniżej:

 • Nazwę dostawcy/sprzedawcy
 • Jego dane kontaktowe
 • Identyfikator podmiotu dostawcy
 • Nazwę klienta
 • Identyfikator podmiotu klienta
 • Opis produktu (nazwę handlową, jeśli dotyczy oraz odmianę)
 • Numer działki lub inne oznaczenie identyfikujące partię towaru
 • Ilość oraz informacje o opakowaniu
 • Datę zakupu lub odbioru
 • Adres miejsca, z którego pochodzi produkt
 • Nazwę i dane kontaktowe przewoźnika
 • Inne informacje uznane za konieczne przez odpowiednie władze

Zaleca się załączanie w dokumentach dodatkowych informacji takich jak:

 • Numer rachunku sprzedaży
 • Numer identyfikacyjny produktu (jeśli to możliwe)
 • Nazwisko i podpis osoby przyjmującej produkt
 • Nazwisko i podpis osoby, która dokonała wysyłki produktu

Identyfikacja przedmiotu sprzedaży oraz informacje o wytwórcy

Każdy przedmiot sprzedaży przechodzi przez kolejne etapy u odpowiednich partnerów handlowych (np. w firmie pakującej, u dystrybutora). Musi więc być łatwo identyfikowalny. W skład informacji o przedmiocie sprzedaży wchodzą między innymi dane o kartonach, workach, pojemnikach, paletach, skrzynkach, kontenerach.

Aby umożliwić konsumentom dalszą identyfikowalność, wytwórcy powinny oznaczyć produkty odpowiednimi metkami/naklejkami w możliwym do odczytania formacie (może to być pismo odręczne), z mającymi zastosowanie informacjami o producencie/zbiorze. Produkty oznacza się podczas pakowania lub dystrybucji.

pl_PLPolish